AG Espéranto-Bretagne dimanche 17 mars 2024 et VT 52

PDF - 1.5 Mo
Verda triskelo 52

Voici un nouveau numéro de la verda triskelo comportant l’invitation à l’assemblée générale de la fédération qui a été suivie d’un hommage à Gaby Tréanton l’après-midi : le Dimanche 17 mars 2024 de 9h00 à 18h à la Salle d’animation Yves Guégan, à Saint-Quay-Perros

Voici le compte-rendu de l’AG :

Membro-kunveno de la federacio Esperanto-Bretonio dimanĉo la 17a marto 2024, 10a-12a en Saint-Quay-Perros

24 ĉeestantoj 1 vizitanto, Trigo Peng 1 prokuro kelkaj pliaj personoj alvenis dum la kunveno por ĉeesti la programon omaĝe al Gaby posttagmeze.

PDF - 59.9 ko
Agadraporto de la FEB

Agadraporto aprobita, post kelkaj precizigoj pri la aktivaj kluboj (substrekitaj en la raporto).

PDF - 50.4 ko
Financa raporto 2023

Financa raporto aprobita.

Renovigo de la komitato

La laboro de la komitato estas plej ofte per Interreto kun diskutoj pere de reta diskutlisto kaj kelkaj retaj kunvenoj.

La nunaj komitatanoj estas : Marielle Giraud Amapola Triguéro Jannick Huet Denis-Serge Clopeau Claude Bensimon Laurent Peuch Manjo Clopeau Xavier Godivier

pliaj kandidatoj : Françoise Noireau Josette Ducloyer

Ĉiuj estis aprobitaj.

Laurent estis la reprezentanto de la FEB en la komitato de Espéranto-France sed ne plu pretas esti, ni do bezonos trovi novan.

Sistemo de komuna kotiz-sistemo kun Espéranto-France

Jam partoprenas al la sistemo Armor-Espéranto kaj Espéranto-Rennes. Pluezek intencas baldaŭ partopreni.

Pluraj avantaĝoj de la sistemo estis prezentita : pli facila administrado de la membroj traktitaj ene de la komuna datumbazo de Esperanto-France, konsultebla interrete per la respondeculoj de la partneraj lokaj asocioj kaj federacioj. Esperanto-France kolektas la monon por la tri niveloj (nacia, regiona kaj loka) kaj donas fiskan atestilon por impoŝtpagantoj. Espéranto-France povas ankaŭ proponi senpagajn servojn kiel gastigado de ttt-ejoj, kiel tiuj de nia federacio kaj de Armor-Espéranto. Tio faciligas la laboron kaj ebligas ŝpari monon.

Projektoj

Omaĝo al Gaby dum la posttagmezo post nia membrokunveno.

13-14 de julio, festivalo en Broceliande organizita de TEVA (Esperanto/Vegetaranoj) la federacio helpos per atestilo de asekuro por grupo de ĉirkaŭ 30 ĉeestantoj.

5-6 oktobro, evento en Saint-Aignan

Sugesto de estonta reta agado :

Zoom kunveno unufoje monate : konversacia rondo pri diversaj temoj, ezkemple inter la 18-19 ĉiuj unuaj mardoj de la monato. La invito partopreni estos en la listo Bretonio kaj la evento povos estis registrita en "eventa servo" por allogi aliajn Esperanstistoj. Vidu : http://eventaservo.org

Monhelpo por vojaĝantoj al Kongresoj. La federacio havas iom da mono kaj povas uzi ĝin por helpi bretonajn Esperantistojn partopreni al Esperantaj eventoj, pri vojaĝkostoj aŭ kotizo. Ne hezitu peti kaj diskonigi tiun eblecon. (UK en Afriko, Eŭropa kongreso en Strasburgo, staĝoj en Greziljono ktp).

(Por informe, la programo de la kunveno ĉi sube)

- 9h00 Accueil

- 9h30 -11h mot du président, approbation des rapports d’activité et financier 2023, élection tiers sortant du CA

- 11h-12h30 Échanges sur les actions des clubs et projets 2024.

Repas sorti du sac puis :

Hommage à Gaby Tréanton

- 14h -15h : exposition, vidéo-projection

- 15h -16h : témoignages

- 16h -17h : inauguration d’une pierre sculptée sur la tombe de Gaby

- 17h -18h : pot de l’amitié