La « Verda Triskelo »

tiu trimonata bulteno (kun artikoloj en la franca kaj en Esperanto) estas ligilo inter ĉiuj membroj de la federacio Esperanto-Bretonio, informante ilin pri la gravaj Esperanto-eventoj en nia regiono (pliaj informoj : kontaktu Jannick Huet)