Aliĝo al la federacio

Por aliĝi la federacion, sufiĉas esti membro de unu el la lokaj bretonaj asocioj (anaj de la FEB). La aliĝo al la FEB (Federacio Esperanto Bretonio) permesas, interalie, ricevi regule la bultenon "Verda Triskelo" de la regionaj agadoj pri la lingvo Esperanto.

Se vi ne membras lokan asocion de la FEB kaj se vi deziras aliĝi individue al la federacio, tiam plenigu la ĉi-suban formularon, kaj sendu vian kotizon de 20 € (se vi loĝas en unu el la departementoj 22, 29, 35, 56) aŭ 12 € (se vi loĝas ekster la departementoj 22, 29, 35, 56) per ĉeko al la ordono de Fédération Espéranto-Bretagne al la jena adreso : Esperanto-Bretagne, Manjo Clopeau, 12 rue de la Drisse, FR-56450 Theix (France)Nom

M.  Mme  Melle

Prénom

Adresse

Ville

Code postal

Téléphone

Courriel (Adresse mail)

Profession   (Facultatif)

Actif  Retraité