La ĉefaj asocioj de Esperanto

- U.E.A., Universala Esperanto-Asocio

- T.E.J.O., Tutmonda Esperantista Junulara Organizo

- U.F.E., Unuiĝo Franca de Esperanto

- J.E.F.O., Junulara Esperantista Franca Organizo

- S.A.T., Sennacieca Asocio Tutmonda

- Kelkaj departementaj asocioj : Esperanto 44 (Loire-Atlantique)

- Lokaj kluboj de Bretonio : vidu la kontaktaro paĝo

- Federacio Esperanto Bretonio : malnova retejo