Internaciaj renkontoj de Pluezek

Ciusomere, en Pluezek, la lokala asocio organizas someran staĝon kun preskaŭ 200 partoprenantoj.

Programe :
- ĉiu-nivelaj kursoj,
- turismo,
- teatro, kanto, jogo, ktp.

(pliaj informoj : kontaktu pluezek@gmail.com aù vizitu : http://www.pluezek-esperanto.net/ac...)